فعالسازی کارت گردشگری

جهت دریافت تخفیف 50٪ اقامت خود وارد سایت گردشگری شده و کد درج شده بر روی کارت خود را در سایت ذکر شده استفاده نمایید.

هدیه هاتو فعال کردی؟