طرح حمایتی از خریداران کالای ایرانی

با خرید 15 میلیون تومانی از کارخانه وارمی، 40 میلیون تومان پول نقد را به صورت وام دریافت کنید

برای استفاده از این طرح مراحل زیر را دنبال کنید

1.
گام اول

خرید حداقلل 15 میلیون تومان از کارخانه وارمی

2.
گام دوم

ثبت اطلاعات در سایت varmivip.ir

3.
گام سوم

اعتبارسنجی توسط بانک

4.
گام چهارم

تکمیل مدارک در سایت (بدون مراجعه به بانک)

5.
گام پنجم

واریز وام به حساب معرفی شده در گام 4

برای کسب اطلاعات بیشتر فرم را تکمیل کنید